กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังบาล ม.8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าร้อง ลมแรง มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:53:59
 
บ.วังบาล ม.8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าร้อง ลมแรง มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นางยุพิน วงศ์ทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS