FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:35:05

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑ พ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

- แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๖๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๑.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของ Hihifo, Tonga ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงต่อไปอีก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๕ – ๖ พ.ค. ๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทย       ตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๓๙.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.หนักไทร ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบรรจบ ชัยเพชร)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.วังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบัตร กองดิน)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ราวปลา ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิพล คุณสุทธิ์)

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศณีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.ค่ายว้า ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอ้าย หมู่แก้ว)         

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนจัด (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.คลองจระเข้ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางราตรี บัวผา)         

- บ.ห้วยเกษียรน้อย ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแดดอ่อน ไม่มีฝนตก (นายสีไพร หนูพันธ์)

- บ.แม่ตาใน ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอ้าย โจชุ่ม)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ์ นิลคง)         

- บ.ห้วยข้าวกำเหนือ ต.ห้วยข้างก่ำ อ.จุน จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายภักดี โจคำ)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายมณี ปฏิเสน)         

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel