กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จ้องวัด ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:00:00
 
บ.จ้องวัด ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ มีลมแรง_นายมณี ปฏิเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS