กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังสาบ ม.1 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เวลา 16.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:27:12
 
บ.วังสาบ ม.1 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เวลา 16.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายดุสิต สีพันบุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS