กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางสวรรค์ ม.11 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:14:18
 
บ.ปางสวรรค์ ม.11 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก_นายปัญญา บุญงาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS