กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_ช่วงเวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. เมื่อคืนเวลา 20.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:21:54
 
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_ช่วงเวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. เมื่อคืนเวลา 20.00น. มีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายประยงค์ เจริญจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS