กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 07.00-12.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ตั้งช่วงเช้าถึงเที่ยง มีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้สมืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:59:10
 
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 07.00-12.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ตั้งช่วงเช้าถึงเที่ยง มีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้สมืดครึ้ม_นายเชิด ศรีใจวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS