กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝั่งหมื่น ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน_วันนี้มีฝนตกปรอยเล็กน้อยตั้งช่วงเช้้าถึงเที่ยง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:00:46
 
บ.ฝั่งหมื่น ม.6 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน_วันนี้มีฝนตกปรอยเล็กน้อยตั้งช่วงเช้้าถึงเที่ยง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายสังเวียน ทิพยวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS