FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
งานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:34

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

- แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๕๗    เวลา ๐๙.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตกของ Honiara, Solomon Islands ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึง         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (๕ พ.ค. ๕๗) ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออก        ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ ๕ - ๗ พ.ค. ๕๗ ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง   กับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงในช่วงนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๓๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.แตะ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศักดิ์ ยะนาวงศ์)

- บ.ห้วยแก๊ต ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญชัย แดงอร่าม)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.ป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิงห์คำ คำปวง)

- กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม๖ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔ มม. (นายศรีคำเตือน พรชู)

- บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายคำ พรหมทอง)

- บ.แม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ พวงลังกา)

- บ.ฝั่งหมื่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสังเวียน ทิพยวงศ์)

- บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสร้อย จักไม้)  

         - บ.ห้วยตูม ต.ตาเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย น้อยเกิด)  

         - บ.อุ่มกระทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายดำเนิน แสนพ้อ)  

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)  

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายสัญญา มากวงศ์)  

         - บ.พังหรัน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายบุญจบ ช่วยรักษา)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)  

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel