กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:55:05

บ.โป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก นายสง่า คำซอน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS