FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:16:25

รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์
บริเวณอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557
 
1. สถานการณ์

- เมื่อเวลา 18.08 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.1 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางบริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ต่อมาได้ปรับขนาดเป็น 6.3 ริกเตอร์) ที่ระดับความลึก 7 กิโลเมตรจากผิวโลก (ข้อมูลจาก : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เครื่องวัดแผ่นดินไหวของ กรมทรัพยากรธรณี วัดขนาดได้ 6.0 ริกเตอร์ (Mw)

- ล่าสุดถึงเวลา 10.43 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ขนาดมากกว่า 4.0 ริกเตอร์ จำนวน 22 ครั้ง

- ศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้ ห่างจากอำเภอแม่สรวย ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่ลาว    ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 31 กิโลเมตร

2. สาเหตุ

          - แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นผลมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     ส่วนเหนือ (รอยเลื่อนแม่ลาว) วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

          - ในอดีต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ ศูนย์กลางที่อำเภอพาน        จังหวัดเชียงราย ซึ่งครั้งนั้นเกิดจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมขวาของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนล่าง       (รอยเลื่อนพะเยา)

          - กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 90 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนเหนือวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้าย ส่วนใต้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมขวา ซึ่งกลุ่มรอยเลื่อนพะเยานี้ แบ่งเป็น 17 รอยเลื่อนย่อย เช่น รอยเลื่อน แม่ลาว รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนเมืองปาน ฯลฯ

3. ผลกระทบและความเสียหาย

          - ประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือ รวมทั้งผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพฯ

- มีรายงานความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ด้วยกัน โดยเฉพาะในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร จากศูนย์กลางแผ่นดินไหว

4. การดำเนินการของ ทธ.

          - เบื้องต้นดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวทั้งสาเหตุการเกิด ผลกระทบความเสียหาย และส่งข้อความสั้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว พร้อมจัดทำแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity Map)

                - ส่งข้อความสั้น (sms) แจ้งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่มีรอยแยกรอยแตกของแผ่นดิน และอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว ระมัดระวังดินถล่มขณะฝนตกหนัก เนื่องจากลาดดินบริเวณเชิงเขา  มีเสถียรภาพน้อยลง 
 

กรมทรัพยากรธรณี

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

                                                                         ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

                                                  โทร. 0 2621 9703 - 5

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel