กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:32:28

บ.บางเนียง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก นางสาวกฤษณา สวนแร่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS