กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ อากาศอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:35:05

บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ อากาศอบอ้าว ไม่มีฝนตก นายมนต์ชัย ทองสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS