กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่อ.พาน จ.เชียงราย รับรู้ถึงแรงสั่นไหว ไม่มีอะไรเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:14:29
 
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่อ.พาน จ.เชียงราย รับรู้ถึงแรงสั่นไหว ไม่มีอะไรเสียหาย_นายฤทธิ์ จุ่มถา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS