กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัว สลับมีแดด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:00:06

บ.ธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัว สลับมีแดด ไม่มีฝนตก นายพรวิลาศ พันธ์บุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS