กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:24

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ถนนทรุดตัว : ถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ ทรุดตัว ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๕๗

- รอยแยก : เกิดรอยแยกยาวกว่า ๑๐ เมตร ผ่ากลางบ้านของนางอนงค์ ชมพูใบ เลขที่ ๑๐ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง บางจุดใช้ไม้ไผ่วัดความลึกได้กว่า ๒.๕ เมตร (ที่มา:ไอเอ็นเอ็น)

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

- แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๖.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๗  เวลา ๐๖.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือเกาะสุมาตรา ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

            - จากเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ (๕ พ.ค.๕๗) เวลา ๑๘.๐๘ น. จุดศูนย์กลางบริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทธ. ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และส่งข้อความสั้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแถลงข่าวชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงสาเหตุ ทั้งนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว พร้อมจัดทำแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity Map)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ส่วนในวันที่ ๘ พ.ค.๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ในช่วงวันที่ ๘-๑๐ พ.ค.๕๗ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๘๕.๘ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.ท่าวังผา ต.แสนทอง อ.ฮวก จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.ธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายพรวิลาส พันธ์บุญ)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายผัด เมืองมา)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีเมฆฝน (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

- บ.ดอนน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบรรจง มีบุญ)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายวัลลพ นาหลวง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  ในช่วงวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น กรมทรัพยากรธรณีจะติดตาม ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ และเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากต่อไป
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS