กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:42:50
 
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีเมฆฝน_นายวัลลพ นาหลวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS