กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสี้ยวเหนือ ม.88 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:42:54
 
บ.เสี้ยวเหนือ ม.88 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสถิตย์ แสงโสดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS