FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ย่านชื่อ ม.9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตก

วันที่ 11 พ.ค. 2557 14:22:40
 
บ.ย่านชื่อ ม.9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตก_นายสมพล อิงอัน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel