กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุญนาค ม.2 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกช่วงเวลา 20.00 -21.00 น.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:52:48
 
บ.บุญนาค ม.2 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เมื่ิคืนที่ผ่านมาฝนตกช่วงเวลา 20.00 -21.00 น.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายสามารถ ชนะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS