FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:42

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

                ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๖๐๖

๓.๐ – ๓.๙

๑๒๔

  ๔.๐ – ๔.๙

๒๙

  .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง วานนี้ (๑๒ พ.ค. ๕๗) เวลา ๑๘.๐๕ น. ได้เกิด After Shock ขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทั้งนี้ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อ ขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ภูเก็ต ๒๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยตลาด ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมนึก เล็กกะโห้)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ ธนพงษ์โชติ)

- บ.หนองแสง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบันลือ บุญภา)

- บ.พุหว้า ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เกิดนิล)

- บ.คลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมาโนช จันทร์แสง)

- บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไพจิตร บุญชู)

- บ.ใหม่สามัคคี ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสุเนตร ขอต่อกลาง)

- บ.ชุมชนบ้านเหนือ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายธนากรณ์ อักษรพิมพ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel