FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อังคาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:17:01
 
บ.อังคาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสงวน ขัดสี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel