กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังสวาบ ม.1 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ช่วงเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศอบอ้าว ช่วงบ่ายมีฝนตกเวลาประมาณ 12.00-13.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:03:07
 
บ.วังสวาบ ม.1 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ช่วงเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศอบอ้าว ช่วงบ่ายมีฝนตกเวลาประมาณ 12.00-13.00 น._นายดุสิต สีพันบุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS