กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่กระทิง ม.3 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:15:04
 
บ.แม่กระทิง ม.3 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าว_นางอนงค์ จันสะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS