กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:09:31

งานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

               ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๖๗๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๔๐

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๑

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๔๒ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อ ขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และด้านตะวันตกของประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมี    ฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ ๑-๒ วันนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมี           กำลังปานกลาง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต ๑๑๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.โนหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ปรายกิม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.หลวง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสะอาด เป็นกล)

- บ.คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายลำใย สมศรี)

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชวน อินชู)

- บ.ท่าสำเภา ต.จนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางวิลาวัลย์ ใจสบาย)

- บ.เขาหัวช้าง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายนิวัติ ใจสุข)

- บ.ชุมชนกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายบรรจง เหล่าเจริญ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                               โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS