กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปรายเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:25:38
 
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปรายเล็กน้อย_นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS