กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:57:28
 
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายนิพล สิงสาธร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS