FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เวลา 14.00-14.30น. มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 19 พ.ค. 2557 14:52:21
 
บ.แม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เวลา 14.00-14.30น. มีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. _ นายเจริญ เซ็งจา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel