กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวง ม.5 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:42:29
 
บ.เขาวง ม.5 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายอาทิตย์ คำหลิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS