กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
เกิด affter shock ขนาด 4.1 ริกเตอร์ เวลา 17.19 น. บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน บ.เวียงหวาย ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:12:23
 
เกิด affter shock ขนาด 4.1 ริกเตอร์ เวลา 17.19 น. บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน บ.เวียงหวาย ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นางเกษแก้ว มโนใจ

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS