กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองพี่น้อง ม.2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:58:51
 
บ.สองพี่น้อง ม.2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายเฉลียว วงศ์ทรัพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS