กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:04:10
 
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_นายสมโชค หลานฉิม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS