กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลวงเหนือ ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:25:12
 
บ.ลวงเหนือ ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสุพิน สุนใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS