กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องเฮี้ย ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:41:38
 
บ.ร่องเฮี้ย ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 3.4 ริกเตอร์ ที่บริเวณ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายอดุลย์ คำประสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS