กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:17:33
 
บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มีลมแรง_นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS