กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบาง ม.5 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:44:12
 
บ.หนองบาง ม.5 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายพงศกร ทองผาสุขุม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS