กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองงิ้ว ม.1 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากตอนกลางคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:28:33
 
บ.หนองงิ้ว ม.1 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากตอนกลางคืน_นายสุพล แก่งจำปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS