กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ลำกระโดน ม.17 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากตอนกลางคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:55:39
 
บ.ใหม่ลำกระโดน ม.17 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากตอนกลางคืน_นายบุญส่ง บุญกระจ่าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS