FONTSIZE
แร่ >> ข้อมูลแร่ตามประเภท >> แร่หนักและแร่หายาก
โคลัมไบต์-แทนทาไลต์

วันที่ 22 ก.ย. 2550

(columbite)  และแทนทาไลต์ (tantalite) เป็นแร่ที่มีธาตุไนโอเบียม (โคลัมเบียม) และแทนทาลัมเป็นส่วนประกอบหลัก สูตรเคมี (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 ส่วนประกอบของธาตุไนโอเบียมและแทนทาลัมจะมีผลในการเรียกชื่อแร่ โดยจะเรียกแร่โคลัมไบต์เมื่อแร่นั้นมีธาตุไนโอเบียมมากกว่าแทนทาลัม  และเรียกแทนทาไลต์เมื่อแร่นั้นมีธาตุแทนทาลัมมากกว่าไนโอเบียม แร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ มีรูปผลึกระบบออร์โทรอมบิก รอยแตกกึ่งเว้าแบบก้นหอยไปจนกระทั่งแตกแบบไม่เรียบ เปราะ โดยปกติมีสีดำ เทาเข้ม น้ำตาลดำ และมีส่วนของน้ำตาลแดงให้เห็นตามขอบเศษชิ้นแร่บาง ๆ ผงแร่สีแดงเข้มไปจนกระทั่งดำ ความวาวกึ่งโลหะถึงกึ่งยางสน แร่โคลัมไบต์แข็ง 6 ถ.พ. ประมาณ 5.2 ส่วนแร่แทนทาไลต์แข็ง 6.0-6.5 ถ.พ. ประมาณ 7.95 น้ำหนักของแร่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีส่วนของแทนทาลัมปนมากขึ้น การกำเนิด แหล่งกำเนิดของแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์นั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหินแกรนิต และหินคาร์บอเนไทต์ ในประเทศไทยพบเกิดร่วมอยู่กับแร่ดีบุก มัสโคไวต์ ทัวร์มาลีน เบริล โมนาไชต์ และซีโนไทม์ ในหินเพกมาไทต์ แหล่งในประเทศ ส่วนใหญ่พบในลานแร่ดีบุก ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี ภาคใต้ที่จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต สงขลา และตรัง ประโยชน์ แร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์เป็นสินแร่ที่สำคัญของโลหะไนโอเบียมและแทนทาลัมไนโอเบียมเป็นโลหะอ่อน และเหนียวสีเทาเงินวาวโลหะมองดูคล้ายเหล็กกล้าถ้าขัดผิวแล้วจะคล้ายกับแพลทินัมความแข็งและถ.พ.ใกล้เคียง กับทองแดงคุณสมบัติพิเศษของโลหะชนิดนี้คือมีจุดหลอมตัวสูง(2,487องศาเซลเซียส)ทนต่อการกรัดกร่อนของสารละลาย และกรดต่างๆ ได้ดี แปรรูปได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี ส่วนใหญ่นำมาใช้ในรูปของเฟร์โรไนโอเบียม ในการผลิตเหล็กกล้าชนิดต่างๆสำหรับผลิตชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นทำผนังกั้นภายในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู นอกจากนี้ยังใช้โลหะไนโอเบียมในกิจการด้านอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และยานยนต์  แทนทาลัมเป็นโลหะสีเทาเงิน มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และไฟฟ้าที่เด่นเฉพาะ คือ เป็นโลหะที่แข็งแต่เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนของกรดเกือบทุกชนิด นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี แปรรูปและเชื่อมได้ง่าย แทนทาลัมส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เช่น ทำชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องแปลงกระแส เครื่องควบคุมอุปกรณ์สัญญาณระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ตั้งเวลา ส่วนที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรม  เครื่องจักรกล ทำชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งและเหนียวเป็นพิเศษ ใช้ทำวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในกิจการด้าน  ขนส่ง อวกาศ เคมี และการทหาร  ผลผลิต โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ในประเทศไทยเป็นเพียงแร่พลอยได้จากการทำเหมืองแร่ดีบุกเท่านั้น ไม่มีเหมืองแร่ที่ทำการผลิตแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์โดยตรง ผลผลิตแร่จึงขึ้นอยู่กับการผลิตแร่ดีบุก  ผลผลิตแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ เคยขึ้นสูงสุดในปีพ.ศ. 2522 จำนวน 262 เมตริกตัน มูลค่า 66.4 ล้านบาท จากนั้นผลผลิตได้ลดลงตามสถานการณ์ของแร่ดีบุก จนถึงปีพ.ศ. 2533 มีการผลิตแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์เพียง 3 เมตริกตัน มูลค่า 1.8 ล้านบาท หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีสถิติการผลิตแร่ชนิดนี้อีกเลย 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel