กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตั้งแต่ช่วงเช้า อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:14:43
 
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตั้งแต่ช่วงเช้า อากาศร้อนอบอ้าว_นางสาววรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS