กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:16:08
 
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ _นางสีพิน คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS