FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักตั้งแต่ 18.00น.

วันที่ 29 พ.ค. 2557 18:08:58
 
บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักตั้งแต่ 18.00น._นายวีระ แผ่นทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel