กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักตั้งแต่ 18.00น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:08:58
 
บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนักตั้งแต่ 18.00น._นายวีระ แผ่นทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS