FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 18.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. มีฝนตกหนักตั้งแต่ 15.00 น. จนถึงช่วงค่ำนี้ยังมีฝนปรอยๆ

วันที่ 29 พ.ค. 2557 18:25:16
 
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 18.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. มีฝนตกหนักตั้งแต่ 15.00 น. จนถึงช่วงค่ำนี้ยังมีฝนปรอยๆ_นายสมศักดิ์ แซ่ลี้
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel