กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 18.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. มีฝนตกหนักตั้งแต่ 15.00 น. จนถึงช่วงค่ำนี้ยังมีฝนปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:25:16
 
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 18.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. มีฝนตกหนักตั้งแต่ 15.00 น. จนถึงช่วงค่ำนี้ยังมีฝนปรอยๆ_นายสมศักดิ์ แซ่ลี้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS