กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำพึง2 ม.7 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกปานกลาง มีลมกระโชกแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:17:28
 
บ.น้ำพึง2 ม.7 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกปานกลาง มีลมกระโชกแรง_นายเม็ด เสนานุช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS