กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อภาคเหนือ ม.4 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นกำลังดี ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:17:30
 
บ.บ่อภาคเหนือ ม.4 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นกำลังดี ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกปานกลาง_นายชนริ พัดเพียเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS