กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:41:32
 
บ.แม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายชาญชัย เกษมศรีมาลัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS