กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยกองเลาะ ม.9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:33:35
 
บ.ห้วยกองเลาะ ม.9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก _นายสว่าง มณีเนตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS