กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศูนย์สนับสนุนทหารผ่านศึก ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส อากาศไม่ร้อนมาก ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:36:16
 
บ.ศูนย์สนับสนุนทหารผ่านศึก ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส อากาศไม่ร้อนมาก ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกปรอยๆ_นายประเทือง คันผานุสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS