กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_อากาศเที่ยงนี้ขณะนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 12:37:29
 
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_อากาศเที่ยงนี้ขณะนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายบุญทรัพย์ หมื่นแสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS