กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ึ้มช่วงบ่ายโมงมีฝนตกเล็กน้อยขณะนีฝนหยุดแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:50:41
 
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ึ้มช่วงบ่ายโมงมีฝนตกเล็กน้อยขณะนีฝนหยุดแล้ว_นายปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS